Fotomaraton 2020

Till alla fotointresserade: 
Tidaholms Fotoklubb inbjuder till Fotomaraton lördagen 5 september 2020.
Tävlingsområde: hela gamla Skaraborgs län.
Start: kl.11:00
Målgång: senast kl. 15:00

Registrering/inlämning: via vårt sekretariat på Turbinen Tidaholm eller via e-post.
Anmälningsavgiften: 50 kr per deltagare.Tävlingen pågår mellan start och målgång.

6 bilder skall fotograferas i rätt tidsordning enligt teman givna av tävlingsledningen. Det är tillåtet att använda både kamera och mobiltelefon.

JURYNS BEDÖMNING
Alla teman, var för sig, kommer att bedömas från 10–1 där 10 är det bästa. Sammanlagda poängen, för varje fotograf, för alla bilder kommer sedan att vara grund för priser från våra sponsorer. 3 priser i sambedömningen. Vinnarna av varje tema kommer dessutom ställas ut hos Ramverkstan i Tidaholm. Har du frågor eller vill anmäla dig mejla fotomaraton@tidaholmsfotoklubb.nu
Vi återkommer angående prisutdelningen.
Hjärtligt välkomna!
/Tidaholms Fotoklubb 

Regler för Tidaholms fotomaraton

 • Tävlingen är ett ”maraton” då du har max 4 timmar på dig att fotografera de 6 teman du blir tilldelad vid tävlingens start. 
 • De skall fotograferas i den ordning de står skrivna. Inte en bild/”timme” utan tema-ordningen måste vara korrekt. Det är okej att ta bort bilder från minneskortet. Kom ihåg rätt temaordning.
 • Du får använda: digital systemkamera eller digital kompaktkamera, med minneskort, samt även mobilkamera.
 • Mobilanvändare får maila in sina bilder till: fotomaraton@tidaholmsfotoklubb.nu
  Ange deltagarnummer i ”Ämne” och se till att bildnamn och fototid kommer med. Testa gärna innan tävlingsdagen eller strax innan start. Anmäl till tävlingsledningen att bilderna är insända.
 • Du får bara tävla med ett kamerahus/mobil. Byte av objektiv är tillåtet. Du får använda blixtar, stativ och andra fotografiska tillbehör som du anser dig behöva.
 • Bilder endast tagna och sparade i JPG-format.
 • Bilderna måste vara tagna mellan 11.00-15.00 5/9 2020. Se till att din kamera har rätt datum och tid inställt.
 • Anmälningsavgift 50:-
 • Tävlingsområde: hela gamla Skaraborgs län
 • Temana distribueras på tävlingsdagen efter 11.00 till deltagarna visa SMS eller vid anmälan vid Turbinen, Tidaholm på papperslapp.
 • Du är ansvarig för att få bekräftelse att bilderna har kommit fram, gäller både via minneskort och mail.
 • Deltagaren ansvarar för att fotograferingen och de tagna bilderna följer svensk lagstiftning. Medgivande på avbildade personer som går att identifiera krävs, då bilderna kan komma att publiceras. Det är fotografens ansvar att detta efterföljs. 
 • Tävlingsansvarig har rätt att utesluta deltagare som bryter mot reglerna eller på annat sätt uppträder på ett omoraliskt och oetiskt sätt. 
 • Tidaholms fotoklubb förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidragen vid utställningar eller motsvarande.
 • Anmälan sker vid starttillfället eller via e-mail innan dess. Mer info på hemsidan. Swish: 070-5567142 (Göran Lyman)
 • Hemsida för mer information: http://fotomaraton2020.tidaholmsfotoklubb.nu/
 • Mail till tävlingsledningen: fotomaraton@tidaholmsfotoklubb.nu

Såhär anmäler du dig till fotomaraton 2020

Maila in nedanstående information till:
fotomaraton@tidaholmsfotoklubb.nu
Eller kom till Turbinen, Tidaholm den 5/9 efter klockan 11.00.
Tillbaka kommer du att få ett deltagarnummer.

Detta behövs för anmälan:

Namn:______________________________
Telefonnummer:______________________
Mail:________________________________
Ev. fotoklubb:_________________________
Bostadsort:___________________________

 • Jag har läst och förstått tävlingsreglerna (Mailas vid anmälan eller delas ut vid anmälan).
 • Jag har betalat deltagaravgiften.